Nota Legal

INDEX

 1. Informació legal i acceptació
 2. Identificació del titular del lloc web
 3. Propietat intel·lectual, propietat industrial i marcs
 4. Condicions d’ús del lloc web
 5. Exempció de responsabilitat
 6. Protecció de dades personals
 7. Comunicació d’activitats il·lícites i inadequades
 8. Modificació de l’Avís Legal
 9. Legislació
 10. Jurisdicció

1.- INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), aquestes disposicions  regulen l’ús del servei del Lloc Web https://www.elracodeliris.com, (en endavant, “Lloc Web”) que Iris González posa a disposició dels usuaris d’Internet.
L’accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats serveis són exclusius dels nostres clients i el seu accés està restringit.

Este Website ofrece servicios de Comercio Electrónico sujeto a contratación o contraprestración económica, en este caso, se deberán aceptar las Condiciones Generales de Contratación especificadas en su caso.

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, Usuari) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.
La prestació del servei del lloc web té una durada limitada en el moment en què l’Usuari estigui connectat al Lloc Web o a qualsevol dels serveis prestats a través del mateix. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús contingudes en aquest Avís Legal podran ser modificades.
Alguns serveis del lloc web accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als clients d’Iris González poden estar sotmesos a condicions particulars, normatives i instruccions  que, si escau, substitueixin, completin i/o modifiquin el present Avís Legal i que han de ser acceptades per l’Usuari abans de l’inici de la prestació dels serveis corresponents.

2.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB

Propietari del lloc web: Iris González – NIF : 01176529X Adreça: Carrer de les Oliveres 13, 08140 Caldes de Montbui Contacte: Tel. +34 622227741  Email: info@elracodeliris.com Activitat: Formació, psicologia i teràpia

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I MARCS

Tots els elements que integren el lloc web (https://elracodeliris.com), els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com la seva estructura, disseny gràfic, codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix, són propietat d’Iris González o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
El titular del lloc web (Iris González) prohibeix expressament la realització de «framing» o la utilització per part de l’Usuari o de tercers de qual altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts de la nostra pàgina web.
L’ús dels continguts ha de respectar la seva llicència particular. Queda totalment prohibit el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o similar, tret que es compti amb l’autorització prèvia i expressa del titular del lloc web, Iris González.
Només s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts facilitats pel lloc web, sempre que es compleixin totes i cadascuna de les condicions següents:
 • Mantenir la integritat de continguts, documents o gràfics
 • El titular del lloc web se cita expressament com a font i origen d’aquests.
 • La finalitat i finalitat d’aquest ús és compatible amb les finalitats del lloc web i/o activitat del titular del lloc web.
 • No es pretén l’ús comercial, quedant expressament prohibida la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat pel titular del lloc web, amb caràcter previ i exprés.
Pel que fa a les cotitzacions de productes i serveis de tercers que puguin aparèixer al lloc web, Iris González reconeix a favor dels seus drets de propietat industrial i intel·lectual corresponents, no implicant el seu sol esment o aparició a la web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, ni l’aval, patrocini o recomanació.
Iris González declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per tant, si considera que el lloc web https://elracodeliris.com pot estar vulnerant els seus drets, posi’s en contacte amb Iris González.

4.- CONDICIONS GENERALS D'ÚS

El portal web https://elracodeliris.com té com a finalitat facilitar al públic en general el coneixement de les activitats que realitza aquesta organització i dels serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat.
La utilització de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’acceptació expressa i plena de les condicions aquí exposades, sense perjudici de les persones físiques que puguin aplicar-se a alguns dels serveis específics oferts a través del lloc web.
El titular del lloc web es reserva la possibilitat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu lloc web o en la configuració i presentació del mateix.
Amb la finalitat de mantenir actualitzada la informació publicada al portal web, els continguts del portal web podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà recomanable comprovar la validesa o exactitud dels mateixs accedint a les fonts oficials.

5.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

5.1.- DE LA INFORMACIÓ

L’accés al Lloc Web no implica l’obligació per part d’Iris González de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, integritat i actualitat de la informació facilitada a través d’aquest.
Els continguts d’aquest lloc web són de caràcter general, per la qual cosa Iris González no es fa responsable de les decisions preses a partir de la informació facilitada al Lloc Web ni dels danys i perjudicis causats a l’Usuari o a tercers per accions que tinguin com a única base la informació obtinguda en el Lloc Web.
La informació està subjecta a possibles canvis periòdics sense previ avís dels seus continguts per extensió, millora, correcció o actualització dels continguts del Lloc Web.

5.2.- DE LA QUALITAT DEL SERVEI DEL LLOC WEB

L’accés al Lloc Web no implica l’obligació per part d’Iris González de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.
Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programari nociu.
Iris González no es fa responsable dels danys en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del lloc web, ni del mal funcionament del navegador web ni de l’ús de versions actualitzades dels mateixos.

5.3.- LA DISPONIBILITAT DEL SERVEI

L’accés al Lloc Web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclòs el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspongui a Iris González. Per tant, els serveis prestats a través del Lloc Web podran ser suspesos, cancel·lats o inaccessibles, amb caràcter previ o concurrent a la prestació del servei del Lloc Web.
Iris González no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l’Usuari que provoquin fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que provoquin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

5.4.- DELS CONTINGUTS I SERVEIS VINCULATS A TRAVÉS DEL PORTAL

El servei d’accés al lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot eines de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant,, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, Iris González actua com a prestadora de serveis d’intermediació d’acord amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE) i només serà responsable dels continguts i serveis prestats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la infracció i no hagi desactivat el vincle amb la diligència deguda..
En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb contingut il·lícit o inadequat, podrà posar en disposició d’Iris González de conformitat amb el procediment i efectes previstos en la clàusula 7, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.
En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats haurà de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o propietaris dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació d’Iris González amb les manifestacions, continguts o serveis que es prestin.
Iris González desconeix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant,no es fa responsable dels danys i perjudicis causats per la licitud, qualitat, desocupació, no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats o per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a
Iris González es reserva el dret d’eliminar qualsevol comentari o contribució que infringeixi les normes d’ús d’aquest lloc web. Tampoc estan permesos comentaris web anònims, promocionals, insultants o anti-bons. En cap cas Iris González serà responsable de les opinions que els usuaris puguin donar.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per als casos que recopilin, tractin o emmagatzemin dades de caràcter personal, es faran d’acord amb la Política de Privacitat publicada al https://elracodeliris.com lloc web i que podeu consultar al peu de pàgina del lloc web.

7.- COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT O INAPROPIAT

En el cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tingui coneixement que els Sitios Enlazados Llocs Enllaçats es refereixen a pàgines els continguts o serveis de les quals siguin il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb Iris González indicant els següents punts:
 • Dades personals del comunicant: nom, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic;
 • Descripció dels fets que revelen la naturalesa il·lícita o inadequada del Lloc Enllaçat;
 • En cas d’infracció de drets, com la propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular infringit quan es tracta d’una persona diferent del comunicant. També aportarà el títol que acrediti la legitimació del titular del dret i, si escau, el dret a actuar en nom del titular quan sigui una persona diferent del comunicant;
 • Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.
La recepció per part d’Iris González de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, d’acord amb el que estableix la LSSI, un coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant
També haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimitat del titular del dret i, si escau, del representant per actuar en nom del titular quan sigui una persona diferent del comunicant.

8.- MODIFICACIÓ DE L'AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de millorar els serveis del lloc web, Iris González es reserva el dret a realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el lloc web, de la configuració i disseny d’aquest lloc web i del present avís legal, així com de qual qualsevol altra condició particular. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi al lloc web https://elracodeliris.com.

9.- JURISDICCIÓ

Per a totes les qüestions plantejades sobre la interpretació, aplicació i compliment del present Avís Legal, així com per a les reclamacions que poguessin derivar-se del seu ús, totes les parts implicades se sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altra llei que els pogués correspondre.

10.- LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest lloc web, serà la llei espanyola..
Tots els drets d’autor estan reservats per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.
Aquesta Nota Legal es va actualitzar per última vegada el 19 d’abril de 2021.